Falmec Foster PladosATA Tandem
Аспиратори Falmec
Избор на правилния аспиратор

Търсенето на най-подходящото решение включва предварителна оценка на техническите и естетическите ограничения, наложени при проектирането на кухнята.
За целта трябва да се вземат предвид множество променливи.

Разстояние от готварския плот
Препоръчва се да се спазва минималното или максималното разстояние между аспиратора и готварската повърхност, посочени в каталога за всеки модел.
Съществен момент е и определянето на коректния въздушен поток, гарантиращ добро качество на въздуха в кухненското помещение.

Въздушен поток / Засмукваща мощност
Правилният въздушен поток се получава чрез умножаване обема на кухнята по десет, което е броят препоръчителна смяна на въздуха за един час. Например, за кухня 4х4 м с височина 2,7 м, трябва да се приложи следното изчисление: (4 x4 x 2.7) x 10 = 432 м3 / час. Следователно всеки аспиратор с капацитет на засмукване от 432 м3 / час ще осигури достатъчна вентилация.

Размер
За да бъде постигната истинска ефективност, засмукващата повърхност трябва да покрива поне дължината на готварския плот.

Периметрално засмукване
Парите се насочват по периметъра на смукателната зона, което позволява по-висока скорост на въздушния поток и ефективна работа. Аспираторите Falmec с периметрално засмукване са оборудвани със стоманен панел ,покрит със звукоабсорбиращ материал, който намалява шума.

Въздуховоди
Друг основен аспект се отнася до правилното монтиране и използване на подходящи тръби /кръгли или плоски/,чийто диаметър /сечение/ да бъде съобразен с диаметъра на изхода на мотора.
Намаляването на диаметъра /сечението/ води до значителен спад в производителността и увеличаване нивото на шума на аспиратора.

Триене на въздушния поток
Моторът генерира въздушен поток, който преминавайки през тръбите предизвиква триене, което води до намаляване на производителността.

За правилно инсталиране и оптимално функциониране е препоръчително:

 • да се използват твърди тръби с гладки стени и диаметър не по-малък от посочения в каталога /за аспиратори с капацитет над 600 м?/час-O 150 мм или сечение 220 х 90 мм/;
 • да се сведе дължината на тръбите и броя на завоите до минимум.

Позициониране на мотора
Независимо от положението на мотора (вътрешен - монтиран на аспиратора или отдалечен - подпокривен или външен), изхвърляният въздушен поток винаги ще бъде същият , независимо от триенето при преминаването през тръбите. Ще има само разлика в налягането на входа и изхода на въздуховода, но крайният резултат винаги ще бъде еднакъв.
Следователно инсталирането на отдалечен мотор (подпокривен или външен) не води до загуба на производителност.

Филтриране или изсмукване
Всяка от двете възможности за инсталиране предлага функции, които трябва да се имат предвид при избора на аспиратор.

Аспиратори във версия изсмукване
Тези аспиратори използват вентилатор за улавяне на парите, засмуквайки ги през металните филтри за мазнини и физически ги извличат заедно с влагата и миризмите.

Предимства:

 • висок въздушен поток;
 • влажността се изсмуква навън;
 • висока ефективност дори при ниски скорости;
 • намален шум (ако аспираторът е инсталиран правилно);
 • няма допълнителни разходи за смяна на филтрите с активен въглен.

Недостатъци:

 • по-сложен и не винаги оптимален монтаж;
 • енергийни загуби, дължащи се на изсмукване на въздуха навън.

Аспиратори във версия филтриране
Тези аспиратори използват вентилатор за улавяне на изпаренията,за да ги изкарат през металния филтър за мазнини и да ги доведат до зоната за допълнително филтриране, чиято функция е елиминирането на миризмите. След това чистият въздух се връща обратно в помещението. Филтриращите аспиратори обикновено работят на няколко цикъла на филтриране, изискващи повече време.Затова е препоръчително да работят по-дълго след завършване на готвенето.

Предимства:

 • лесен монтаж и гъвкавост при избора на аспиратор;
 • без допълнителни строително-ремонтни работи;
 • значителна икономия на енергия за поддържане на домашната температура.

Недостатъци (традиционно филтриране):

 • влагата от парите при готвене не се отстранява от помещението;
 • изисква се периодична смяна на традиционните филтри с активен въглен;
 • обикновените филтриращи решения са значително по-шумни;
 • филтрите с активен въглен намаляват капацитета на засмукване

Препоръки за пълноценно използване на аспиратора

 • да се включва едновременно със започване на готвенето.
 • да работи поне 10 минути след края на готвенето,което помага за отстраняване на остатъчните миризми от помещението и влагата от вътрешността на аспиратора, въздуховодите и филтрите.
 • да се осигурява приток на чист въздух в кухненското помещение.
 • да не се допуска течение в кухнята при работа на аспиратора.
 • да не се изграждат открити камини в кухненското помещение.Всички права запазени © АТА Тандем, 2004 - 2020
Дизайн и поддръжка © M3 Communications Group, Inc.
home Candy